Budgetmotion 46/2020-2021

En aktiv fritid för alla gymnasieungdomar

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   46/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En aktiv fritid för alla gymnasieungdomar

 

De busskort Ålands gymnasium årligen köper till de studerande som har rätt till skolskjuts bör vara av en sådan karaktär att det möjliggör ett flexibelt åkande även efter skoltid. Detta för att främja fritidsintressen och sociala kontakter. Skulle Ålands gymnasium ha möjlighet att inhandla normala busskort direkt från Ålandstrafiken skulle dessa dels bli avsevärt billigare, men även vara av den typ som möjliggör en aktiv fritid. Dagens tillvägagångssätt medför ett onödigt och avsevärt budgetslitage för Ålands gymnasium, men framför allt hämmar det våra ungdomars möjligheter till en aktiv fritid.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 74700 Understöd för övrig trafik (192)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande text läggs till: ”För att främja en aktiv fritid för alla gymnasiestuderande beroende av busstransporter ges Ålands gymnasium möjlighet att inköpa normala busskort till gängse taxa. Detta även för att minska Ålands gymnasiums budgetslitage.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman