Budgetmotion 47/2014-2015

Tillhör ärendet: Rovdjurspremie på vildsvin
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 47/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Rovdjurspremie på vildsvin, ändring av anslag

 

 

Vildsvinsstammen i vårt västra grannland Sverige har ökat snabbt och okontrollerat de senaste tjugo åren. Det uppskattas att antalet vildsvin uppgår till cirka 150 000 i dagsläget. Vi har också kunnat konstatera att det nu också finns en vildsvinsstam på Åland och att den därmed naturligt kommer att öka i våra marker.

 

Jordbruksgrödor erbjuder vildsvin stora mängder energirikt foder som dessutom ofta finns mycket lättillgängligt. En växande vildsvinsstam får därför konsekvenser för åländska jordbrukare då vildsvinens aptit för jordbruksgrödor är stor. För den enskilde jordbrukaren kan en uppbökad vall eller förlorad skörd innebära stora kostnader.

 

Samtidigt som vildsvin ger positiva värden såsom goda jakttillfällen, naturupplevelser, inkomster i form av vildsvinskött så är det en djurart som i hög grad påverkar sin miljö och ger upphov till skador. De negativa värdena med vildsvin för samhället i stort är skador inom såväl jordbruk som trafik och bebyggelse.

 

För att minimera skadorna som vildsvin kan åstadkomma i det åländska samhäller föreslår vi

 

att anslaget under moment 65000 Jakt- och vildvård utökas med 15.000 euro

 

att motiveringen under momentet ”Utgifter” kompletteras med ett stycke som lyder enligt följaden: ”Landskapet inför en rovdjurspremie på vildsvin från och med den 1.1.2015 i enlighet med jaktlagens 56 §.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson