Budgetmotion 47/2020-2021

Driftsprivatiseringar skapar företagande över hela Åland

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   47/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Driftsprivatiseringar skapar företagande över hela Åland

 

Många åtgärder krävs för att skapa en hållbarhet i den offentliga ekonomin. Konkurrensutsättning kan vara en möjlighet för landskapet att med bibehållen servicenivå minska kostnaderna. Genom konkurrensutsättning kan således kostnader sänkas på årsbasis där även en utfasning av offentlig verksamhet till det privata näringslivet skapar möjligheter för både nya och etablerade företagare verksamma inom flertal branscher.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: En ekonomi i balans

Sida: 16

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen ämnar återkomma i samband med omställningsbudgeten mars/april med konkreta förslag på verksamheter som kan konkurrensutsättas från 2022. Konkreta verksamhetsområden som kan bli aktuella är Motorfordonsbyrån, vägunderhåll och Ålands fiskevårdscentrum Guttorp”.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman