Budgetmotion 48/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 48/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utnyttjande av befintliga lokaler

 

 

Mot bakgrund av att det inte blir någon verksamhet i naturbruksskolans lokaler skriver LR, under tilläggsbudgetens kap 892 och finansiella poster moment 89230 – Landskapets fastighetsverk, att man förbereder en försäljning av hela eller delar av området. Med tanke på att olika regeringar alltsedan skolan stängdes inte lyckats etablera någon verksamhet i lokalerna, bör LR återigen se över möjligheten att utlokalisera verksamheter som man finansierar via budgeten. I tider då budgetsituationen är ansträngd och det är svårt att få finanserna att gå ihop, finns vägande skäl för LR att se över varje möjlighet att utnyttja sina egna lokaler framom att hyra externa lokaler på den öppna marknaden.
Tidigare landskapsregering gav ett uttryckligt löfte att utlokalisera jordbruksbyrån, men därav blev inget. Ifrågavarande budgetmotion syftar till att bidra med ett förslag som återupptar denna strävan.

Med anledning av ovanstående föreslår jag

 

att motiveringen under Finansiella poster, moment 89230,  Landskapets fastighetsverk får följande lydelse: ”Landskapsregeringen vidtar med kraft åtgärder för att utlokalisera myndigheter till Naturbruksskolan som idag hyr upp externa lokaler före man förivrar en försäljning.”

 

Mariehamn den 22 april 2016

 

 

Brage Eklund