Budgetmotion 48/2017-2018

Återkallande av investeringsfullmakt för kortrutt

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 48/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2017-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Återkallande av investeringsfullmakt för kortrutt

 

Trots kraftiga invändningar rörande såväl miljö- som ekonomisk påverkan ifråga om bl.a. kortruttsprojektet västra Föglö, genomdrev en majoritet i lagtinget våren 2017 (budgetförslag 3/2016-2017) en investeringsfullmakt om 40 miljoner euro för landskapsregeringen. Efter beslutet har det framkommit nya belägg för att de planerande kortruttsprojekten inte till alla delar är försvarbara med beaktande av de planerade ingreppen i natur och miljö. T.ex. Ålands Natur & Miljö har visat ett glödande engagemang för att bidra med underlag som påvisar hur en hållbar skärgårdstrafik kan skapas som ett alternativ till omoderna och ohållbara lösningar. Privata intressenter jobbar samtidigt med en tunnel som ett alternativ för trafik fasta Åland-Föglö. Vidare aviserar landskapsregeringen i Ålandsbudgeten för 2018 att lagtinget trots allt får ett förslag om extra anslag för förverkligandet av kortrutten. Det föreligger därför goda skäl för lagtinget att i detta skede återkallar den tidigare givna fullmakten.

 

 

FÖRSLAG

      

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (R)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att texten i detaljmotiveringen under rubriken Kortrutten får följande lydelse:

”I tilläggsbudget 1 för år 2017 avsattes 1 miljon till kortruttsprojekten västra och östra Föglö. Samtidigt gavs en investeringsfullmakt om 39 miljoner euro för att fullfölja projekten. Den av lagtinget givna investeringsfullmakten återtas nu.”

 

 

Mariehamn den 10 november 2017

 

 

 

Harry Jansson                                                                

 

Jörgen Pettersson

 

Runar Karlsson