Budgetmotion 49/2017-2018

Medborgarinstitutet - en viktig aktör i det livslånga lärandet

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 49/2017-2018

Vicetalman

Datum

 

Veronica Thörnroos

2018-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Medborgarinstitutet - en viktig aktör i det livslånga lärandet-höjning av anslag

 

Motivering

 

Medborgarinstitutet, eller Medis som det kallas i folkmun, har varit och är en viktig del i ålänningarnas liv. Glädje, samhörighet och kunskapssökande är gemensamma faktorer oberoende om det är språk, vävning eller matlagning som står på agendan. Kursutbudet är brett, avgiften måttlig och tillgängligheten hög. Men då landskapsregeringen i stor brådska drev igenom det nya landskapsandelssystemet och minskade på överföringarna till kommunerna glömdes Medis helt bort. Kontentan av dessa åtgärder är att Medis inkomster i form av landskapsandelar minskat radikalt. Landskapsregeringen har delvis insett sitt misstag och föreslår nu en ökning av anslaget. Faktum kvarstår dock att finanseringen ännu inte är på en sådan nivå att  verksamheten kan anses tryggad.

 

 

 

 

Moment: 51000 Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitutet och kulturverksamhet

Ändring av anslag : Ökas med 83.000

Momentmotivering: För att trygga medborgasinstitutets kursverksamhet under året föreslås ett tillägg om 183.000

 

 

Mariehamn den 18 april 2018

 

 

 

Veronica Thörnroos