Budgetmotion 49/2020-2021

Fler besökare än Gotland och 40 000 invånare 2030

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    49/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Fler besökare än Gotland och 40 000 invånare 2030

 

Ålands behov av inflyttning kommer att fortsättningsvis vara stort även efter pandemin. Dels med tanke på den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen, men även för att trygga en sund nivå på avräkningssumman. En befolkningsökning på 100 personer motsvarar en inkomstökning på 3 miljoner €.

Den åländska besöksnäringen har drabbats exceptionellt hårt p.g.a. pandemin och är samtidigt en viktig motor för hela samhället. För att lyckas med ambitionsnivån att göra Åland attraktivare mot såväl besökare och potentiella inflyttare krävs tydliga målsättningar. I de idéutvecklingsgrupper som landskapsregeringen tillsatte under sommaren framkom flera goda förslag på satsningar eller arbetsmetoder för att utveckla Åland. Attraktionskraftsenhet är ett exempel som landskapsregeringen förnämligt plockat in och kort beskriver i budgetförslaget. Denna förklarande text bör kompletteras med målsättningarna gällande Ålands befolkningsutveckling och besökarmängden. Allt enligt förslag från idéutvecklingsgrupperna. Åland ska ha fler besökare än Gotland. Åland ska ha 40 000 invånare år 2030.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Attraktionskraftsenhet

Sida: 35

Följande text läggs till: ”Attraktionskraftsenhetens övergripande målsättningar är att Åland ska ha fler besökare än Gotland och minst 40 000 invånare år 2030.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman