Budgetmotion 5/2014-2015

Tillhör ärendet: Underhåll av Skeppsviks brygga
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 5/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Underhåll av Skeppsviks brygga, ändring av motiveringen

 

I Eckerö kommun har landskapet ansvaret för Skeppsviks brygga som i många år har haft ett eftersatt underhåll. Undertecknade har tidigare lyft frågan om att åtgärder måste vidtas innan bryggan förfaller totalt, vilket vi anser är ett resursslöseri. Trafikavdelningen har tidigare hänvisat till att det förs förhandlingar med Eckerö kommun om att kommunen ska ta över bryggan. Några resultat av dessa förhandlingar har inte framkommit. Intresset från Eckerö kommun att ta över en brygga med ett så pass omfattande eftersatt underhåll torde vara obefintligt. Samtidigt är det av stort allmänintresse att det finns en fungerande hamn på västra Åland som kan fungera som en nödhamn och samtidigt som en servicehamn i samband t.ex. oljekatastrofer. Skeppviks brygga är ett tydligt bevis på dålig framförhållning när det gäller underhåll av befintligt egendom.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att detaljmotiveringen till moment 76050 (Utgifter) får följande tillägg: ”Av anslaget förbehålls 49.000 euro för reparationer av Skeppsviks brygga”.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson

 

 

Anders Eriksson