Budgetmotion 5/2017-2018

Pensionsarvode

Tillhör ärendet: Pensionsarvode
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 5/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Pensionsarvode

 

I vårt partiprogram skriver Åländsk Demokrati: ”Vi vill ge ett pensionsarvode om 100 €/månad till alla som lyfter folkpension eller sjukpension, pga att pensionerna stått stilla och prisnivån stiger hela tiden.”

Vi föreslår nu att den summa, som vilken regeringen vill satsa på sitt nya avdrag på löne- och pensionsinkomster i kommunalbeskattningen, dvs 1.300.000 €,  istället skall ges som pensionsarvode  som stöd för ovan nämnda grupper.

Arvodet skall vara skattefritt, och det skall inte påverka övriga sociala understöd.

 

 

FÖRSLAG

      

Moment: 41000 Övriga sociala utgifter (s 75)

Ändring av anslag: Ökas med 1.300.000 euro

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen under momentet får följande tillägg: ”Anslaget ökas med 1.300.000 € att användas som ett pensionsarvode för personer, som lyfter folkpension eller sjukpension.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

 

Stephan Toivonen