Budgetmotion 5/2019-2020

Främjande av hållbar energiomställning

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 5/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

 

Föreslås att detta moment skall ökas med 4.000 euro för att konvertera ÅLAND 1 till gasbil. Detta skulle kunna utgöra en symbolisk handling för övergången till miljövänligare biltrafik på Åland.

 

 

FÖRSLAG

      

Moment: 72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF) (s 174)

Ändring av anslag: Ökas med 4.000 euro

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: ”Anslaget ska användas till en konvertering av ÅLAND 1 till gasbil.”

 

 

Mariehamn den 8 november 2019

 

 

 

Stephan Toivonen