Budgetmotion 50/2015-2016

Tillhör ärendet: Sänkta ÅMHM-avgifter
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 50/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkta ÅMHM-avgifter

 

 

Regeringen beskriver som bäst en revidering av ÅMHM:s verksamhet där tillsynen, dess intensitet och kostnader omfattas som ett led i att skapa en enklare vardag för åländska företagare och privatpersoner. En mycket motiverad reform med tanke på att avgifterna de senaste åren på sina håll höjts med flera hundra procent.

     I nästa stycke räknar regeringen dock med ökade intäkter till följd av revideringen?

     En enklare vardag och tillsyn torde snarare minska antalet inspektioner och avgiftstillfällen och därmed skapa utrymme för avgiftssänkningar.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag

 

att det andra stycket i den allmänna motiveringen under rubriken ”Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet” stryks och ersätts med följande: ”Som ett resultat av arbetet med att skapa en enklare vardag för åländska företagare och privatpersoner skapas utrymme för framtida avgiftssänkningar.”

 

 

Mariehamn den 22 april 2016

 

 

Brage Eklund