Budgetmotion 50/2018-2019

Slopande av politiska jippon

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 50/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Slopande av politiska jippon

 

Regeringens omprioriteringar i externpolitiken under mandatperioden tycks inte ha gett resultat. Förståelsen för Åland tycks snarare minska än öka. Att i det läget fortsätta att prioritera tillfälliga politiska jippon framom att bygga kontinuerliga, förtroendefulla och långsiktiga kontakter i våra grannländer är ansvarslöst. I syfte att skapa utrymme för att stärka de dagliga relationerna föreslås att regeringen varken medverkar som deltagare eller arrangör av Alandica Debatt 50.000 euro, Almedalen 40.000 euro och Suomi Areena 10.000 euro.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet s. 49

Ändring av anslag: Föreslås att anslaget minskas med 100 000 euro.

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom