Budgetmotion 51/2020-2021

Satsa där insatsen gör störst nytta

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 51/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Satsa där insatsen gör störst nytta

 

I budgetförslaget finns upptaget kostnadsersättningsstöd för exporterande livsmedelsföretag om 500 000 €. Detta anslag stryks och pengarna reserveras istället för en stärkning av det egna kapitalet i Kraftnät Åland. Denna åtgärd medför en bred konkurrensförstärkning inom hela det åländska näringslivet oberoende bransch.

 

 

FÖRSLAG

 

1) Moment: 61500 Främjande av livsmedelsproduktion (R) (s 178)

Ändring av anslag: Anslaget sänks med 500,000 euro 

Momentmotivering: Texten under rubriken Kostnadsersättningsstöd till exporterande livsmedelsföretag stryks.

 

 

2) Moment: 934000 Övriga finansinvesteringar (s 206)

Ändring av anslag: Anslaget höjs med 500.000 euro

Momentmotivering:  Under rubriken ”Utgifter” ändras punktlistan till följande:  

·         År 2021 800 000

·         År 2022 750 000

·         År 2023 750 000

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman