Budgetmotion 52/2017-2018

Tryggad livsmedelsproduktion på Åland

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 52/2017-2018

Vtm mfl

Datum

 

Veronica Thörnroos

2018-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Tryggad livsmedelsproduktion på Åland

 

Det åländska jordbruket har odlingssäsongen 2018 drabbats av extrem torka som fått konsekvenser för i princip alla produktionsinriktningar. Torka och torra perioder under delar av odlingssäsongen är i sig inte ovanliga för det åländska jordbruket men en så ihållande torrperiod från perioden för sådd som gjorde att grödorna etablerade sig dåligt och sedan under i princip hela växtperioden har varit extremt ovanligt. Omfattningen och längden av torrperioden har gjort att även odlare som gjort investeringar i konstbevattningslösningar ändå haft problem med vattentillgången och de grödor som normalt sett inte bevattnas alls såsom vall och spannmål har drabbats extremt hårt vilket får konsekvenser för djurproduktionen. Torkan kommer att påverka lantbruksföretagens intäkter i den grad att den kortsiktiga likviditeten kommer att påverkas, men påverkan sker även på längre sikt. För att säkerställa likviditeten på gårdarna och därmed en fortsatt livsmedelsproduktion föreslås att ersättning, med stöd av landskapslag om ersättande av skördeskador utbetalas. Då en skyndsam hantering är nödvändig kan Ålands Producentförbund samt Ålands Hushållningssällskap med fördel involveras i arbetet.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 61500 Främjande av livsmedelsproduktion (R) (överföringar)

Ändring av anslag: Ökas med 500.000 euro

Tillägg till momentmotiveringen: ”Ur anslaget utgår ersättning om 500.000 euro för skördeskador förorsakade av sommarens extrema torka.”

 

 

Mariehamn den 17 september 2018

 

 

 

Veronica Thörnroos