Budgetmotion 5/2018-2019

Landskapsandelar och stöd till kommunerna

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 5/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Landskapsandelar och stöd till kommunerna

 

Det planerade avdraget på löne- och pensionsinkomster stryks.

 

 

FÖRSLAG

    

 Moment: 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (sid. 148)

Ändring av anslag: Sänks med 1.800.000 euro

Momentmotivering: Att det fjärde stycket under rubriken utgifter i momentmotiveringen utgår.

                     

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Stephan Toivonen