Budgetmotion 5/2020-2021

Skolresor hela läsåret för barn med två adresser

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

skBeskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   5/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Skolresor hela läsåret för barn med två adresser

 

Barn och ungdomar som bor i två hem i olika kommuner har inte rätt till skolskjuts från sitt andra hem. Praxisen i Finland grundar sig på Högsta förvaltningsdomstolens beslut från år 2006, där man konstaterar att vårdnadshavarna ansvarar för skjutsen från alla andra adresser förutom den som anges på magistraten. Denna praxis är problematisk ur många synvinklar. Bland annat förutsätter samhället att alla föräldrar har tillgång till bil, vilket inte är en självklarhet. Att fortsätta upprätthålla detta system i samband med att man reformerar kollektivtrafiken anses förlegat.

Den vårdnadshavare som bor i den kommun där barnet inte är skrivet, betalar dessutom skatt i sin hemkommun och får även stå för skolskjutsar som ingår i kommunens annars skattefinansierade service. De familjer som detta berör kan understryka sin rätt genom att uppvisa ett vårdnadsavtal där det framkommer hur den delade vårdnaden och umgänget ser ut.

Barn skall inte hamna i en utsatt situation på grund av sina familjeförhållanden. Även i denna fråga bör man utgå ifrån och Åland barnens rättigheter och barnens bästa.

Skolbusskorten som eleverna får för att ta sig till och från skolan gäller i dagsläget från den kommunen du är skriven i och på särskilda tider och under förutsättningen att barnet är beviljad på grund av lång skolväg. Att inte ha rätt till skolskjuts varannan vecka trots boende långt från skolan torde vara ett problem som går att lösa.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Barnomsorg och grundskola

Sida: 26

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen ser över möjligheterna för barn med två hemkommuner att få åka skolbuss från bägge föräldrarna.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman

 

Camilla Gunell