Budgetmotion 52/2020-2021

Möjlighet att jaga under hela året

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  52/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Möjlighet att jaga under hela året

 

Precis som det är upp till varje affärsidkare att hålla sin verksamhet öppen enligt eget tycke och vilja, bör även den åländska jaktlagens 5 kap 19 § moderniseras och bygga på individens valfrihet. Idag är det inte tillåtet att bedriva jakt med användande av skjutvapen eller hund under 24 timmars tid efter klockan aderton dagen före juldagen, nyårsdagen, långfredagen, påskdagen, pingstdagen och allhelgonadagen. Lagen bör revideras och tillåta jakt under årets alla dagar.

 

 

FÖRSLAG

 

Kapitel: 650 Jakt- och viltvård (s 103)

Motivering: Följande text läggs till kapitelmotiveringen:Landskapsregeringen avser i skyndsam ordning revidera och modernisera jaktlagens 5 kap.19 § och därmed tillåta jakt med skjutvapen eller hund under årets samtliga dagar.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman