Budgetmotion 53/2017-2018

Ålands sjösäkerhetscentrum

Tillhör ärendet: Ålands sjösäkerhetscentrum
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  53/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson

2018-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ålands sjösäkerhetscentrum

 

Sjöfarten är en bransch som andas framtidstro och optimism. Det åländska sjöfartsklustret är på många sätt ledande i Östersjön. I Finland sysselsätts 50.000 personer och i Sverige många fler. 90 procent av exporten i världen sker ombord på fartyg. Med tanke på Ålands strategiska plats är det nödvändigt att upprätthålla och stärka utbildningsinsatser som över tid skapar sysselsättning för hela Åland. Skolfartyget Michael Sars är en viktig ingrediens i detta uppdrag.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

Ändring av anslag: En höjning om 54.000 euro föreslås till totalt 200 000 euro.

Tillägg till momentmotiveringen: Följande första stycke läggs till momentmotiveringen:

”Den åländska sjösäkerhetsutbildningen håller mycket hög klass men är också utsatt för hård konkurrens från omvärlden. Det är viktigt att fortsätta satsa på verksamheter som kan generera exportintäkter, särskilt då marknaden är utmanande.”

 

 

 

Mariehamn den 17 september 2018

 

 

 

Jörgen Pettersson