Budgetmotion 53/2020-2021

Arbetslinjen främjar integrationen

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  53/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Arbetslinjen främjar integrationen

 

Det bästa sättet för en vuxen person att komma in i ett nytt samhälle är via arbete och genom att behärska språket. Det bör finnas en smidighet i systemet gällande kurser i svenska för inflyttade, kvotflyktingar samt för personer med ingen eller kort skolgång som möjliggör att kursdeltagaren kan kombinera arbete med kurs i svenska. Idag har en person rätt att ta del av kurs i svenska endast om denna är inskriven via AMS. Detta måste ses som en begränsning vilken inte främjar varken arbetslinje, samhällsekonomi eller individuell utveckling.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 53500 Vuxenutbildning (91)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg:För att ta del av kurserna i svenska behöver inte personen i fråga vara inskriven via AMS. En mer flexibel inriktning på dessa kurser möjliggör även kvällsstudier.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman