Budgetmotion 54/2017-2018

Cirkulär ekonomi

Tillhör ärendet: Cirkulär ekonomi
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 54/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson

2018-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Cirkulär ekonomi

 

Åländska bolag gör tillsammans med delar av den finländska industrin gemensam sak i utformandet av smarta energinät på Åland. För att detta ska förverkligas krävs gedigna och tydliga insatser även från landskapsregeringen. I enlighet med överenskomna hållbarhetsmål är det viktigt att landskapet tillförsäkras tillräckliga resurser för att projektet ska förverkligas.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 72030 Samhällsteknikutveckling

Ändring av anslag: Anslaget höjs med 140.000 euro.

Ändring av momentmotiveringen: Motiveringens sista mening får följande lydelse: ”Till detta upptas ett anslag om 200.000 euro.”

 

 

Mariehamn den 17 september 2018

 

 

Jörgen Pettersson