Budgetmotion 54/2015-2016

Tillhör ärendet: Penningautomatmedel, Pommern
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 54/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2016-09-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


35000 Penningautomatmedel, Pommern

 

 

De sparmål som fanns i första tilläggsbudgeten för år 2016 var lovvärda och ett trendbrott. Sparmålen borde dock varit högre ställda än som framgår av förslaget till andra tilläggsbudget för år 2016.

                     

Vi har anfört det tidigare och upprepar återigen att landskapsregeringen bör kontinuerligt ompröva alla anslag under året och få ut inom förvaltningen att ett ökat ekonomiskt ansvar vidtas för att minimera utgifterna och därigenom utöka sparmålen.

 

I föreliggande budgetförslag ingår åter frågan om investering av en torrdocka för fyrmastbarken Pommern. Denna fråga var upp tidigare och bör åter aktualiseras om det vettiga i denna enorma investering som ökat från ursprungliga beräkningar till 3,5 miljoner euro till det som nu anförs i detta budgetförslag om en totalkostnad på 7,5 miljoner euro varav landskapets del är 5 miljoner euro.

 

Med tanke på att avsikten är att Pommern skall ligga i vatten i torrdockan verkar investeringen överdriven. En jämförelse skall göras med andra motsvarande fartyg i världen. Fartygen 4m/b Viking i Göteborg, Passat i Travemunde och fullriggaren af Chapman i Stockholm ligger inte i en torrdocka. I en privat enkätundersökning av Jerker Örjans framkommer att av de 29 fartyg som där beaktats har inget av fartygen uppbevaring i docka (torrlagt eller i vatten).

 

I den ekonomiska situation landskapet befinner sig i där inbesparingar inom sjukvården är tuffa skall detta anslag ställas i relation till bevarandenyttan för fartyget Pommern. Fartygets skick blir inte bättre av en torrdocka utan stora reparationsbehov föreligger på fartyget som kanske bör prioriteras framom en vattenfylld torrdocka.

 

Det lagtinget i sin prioritering bör överväga i dagens läge är att är det försvarbart att satsa pengar på en torrdocka framom den åländska befolkningens hälsa. Inom ÅHS är regeringen sparkrav stora. Varför ställs inte samma krav i denna fråga.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att anslaget jämte motivering under moment 35000 Utgifter utgår.

 

 

 

Mariehamn den 20 september 2016

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund