Budgetmotion 54/2020-2021

Balanseringspaket med syfte att rädda den åländska ekonomin och välfärden

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   54/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Balanseringspaket med syfte att rädda den åländska ekonomin och välfärden

 

Landskapsregeringen bör omedelbart med tanke på den ekonomiska situation som Åland befinner sig i, och det reform- och effektiviseringsbehov som föreligger sedan flera år, vidta åtgärder som strävar till en budget i balans. Ett balanseringspaket som bör kopplas till reformer, driftsprivatiseringar och andra åtgärder vilka strävar mot tillväxt och en hållbar ekonomi. Allt för att trygga ålänningarnas fortsatta välfärd. Detta kräver ansvarsfull ekonomisk politik över partigränser och som en skarp motpol till de kortsiktiga alternativen skattehöjningar, nerdragen välfärd och finansieringslån.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: En ekonomi i balans

Sida: 16

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen kommer senast i samband med omställningsbudgeten i mars/april presentera inbesparingar på anslagsnivå gällande budget 2021 för att minska budgetomslutningen med 10 miljoner €. Ytterligare kommer landskapsregeringen i samma omställningsbudget att återkomma med åtgärder kopplade till ett reform- och effektiviseringspaket, eller balanseringspaket, avsett att minska det strukturella budgetunderskottet som idag är ca 40 miljoner € och som tenderar att snabbt stiga med tanke på kommunala sektorns finansieringsbehov, den demografiska utvecklingen och investeringsunderskott. Balanseringspaketets innehåll är omfattande och syftar till att såväl minska kostnader, men även förbättra förutsättningarna till större intäkter via tillväxtsatsningar.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman