Budgetmotion 55/2017-2018

Förnyelsebart bränsle

Tillhör ärendet: Förnyelsebart bränsle
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  55/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson

2018-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förnyelsebart bränsle

 

Bränslevärlden är i omdaning. Till sjöss har svaveldirektivet som inträdde 2015 medfört enorma förbättringar hos folks hälsa vilket är en investering som är omöjlig att värdera. Även inom bilindustrin pågår ständiga landvinningar när det gäller nya sorters miljöbränslen. De är i så gott som alla fall dyrare än fossila produkter men generar vinster som är mångfalt större.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF) (överföringar)

Ändring av anslaget: Anslaget höjs med 35.000 euro.

Momentmotiveringen :  Motiveringen ändras till följande lydelse:

”Föreslås att av anslaget kan maximalt 50.000 euro användas till att stödja övergång till förnyelsebart bränsle inom den av landskapet understödda kollektivtrafiken.”

 

 

 

Mariehamn den 17 september 2018

 

 

Jörgen Pettersson