Budgetmotion 55/2018-2019

Satsningar på skolcoacher

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  55/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-11-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Satsningar på skolcoacher

 

     På senare år har vissa åländsk grundskolor anställt skolcoacher som arbetar med att skapa en trygg och positiv miljö i nära samarbete med annan personal i skolan. Coacherna har varit uppskattade och har gett goda resultat. Bland annat Folkhälsan, Rädda barnen, Fältarna, skolkuratorerna samt barn- och ungdomspsykiatrin har i en skrivelse till regeringen uttryckt att alla åländska grundskolor borde ha en skolcoach, men tyvärr har regeringen inte engagerat sig i frågan.

     Vi föreslår därför att regeringen ges i uppdrag att starta ett projekt för att bistå kommunerna i att utveckla skolcoachernas verksamhet samt sprida konceptet till flera intresserade skolor genom att lagtinget anslår medel för ändamålet.

    

 

FÖRSLAG

    

Moment: 50010 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet s. 82

Ändring av anslag: Föreslås att anslaget ökas med 100 000 euro.

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund