Budgetmotion 56/2017-2018

Krisåtgärder för lantbruket

Tillhör ärendet: Krisåtgärder för lantbruket
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  56/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2018-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Krisåtgärder för lantbruket

 

För att stöda den krisdrabbade livsmedelsbranschen föreslås ett ökat anslag för att finansiera följande åtgärder:

 

1) att tillämpa force majeure avseende stödutbetalningar i de fall regelverket så tillåter,

2) att återupprätta ett system för skördeskadeersättningar,

3) att samråda med EU-kommissionen om möjliga stödåtgärder,

4) att söka finansiering från EU:s krisfond,

5) att ge lantbrukarna representation i organ där bevattningsfrågor behandlas,

6) att revidera upphandlingslagen i syfte att öka möjligheterna att prioritera åländska livsmedel samt

7) att upprätta en plan för att förebygga framtida kriser.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 61500 Främjande av livsmedelsproduktion (R)

Ändring av anslag: Ökas med 1 000 000 euro.

 

 

Mariehamn den 17 september 2018

 

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson