Budgetmotion 56/2020-2021

Bolagisera fastighetsverket

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   56/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Bolagisera fastighetsverket

 

I arbetet med att skapa en offentlig ekonomi i balans bör landskapsregeringen möjliggöra en bolagisering av fastighetsverket. Ett bolag som på sikt kunde hantera hela det offentliga fastighetsbeståndet för hela Åland. En sådan bolagisering skulle skapa samordningar, synergier och en ännu större spetskompetens för det offentliga fastighetsbeståndet och framtida investeringar. En bolagisering kunde även möjliggöra en förskjutning från offentligt  till privat ägande. Något som i sig stimulerar entreprenörskap och förbättrar möjligheterna för ett starkare näringsliv.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: En ekonomi i balans

Sida: 16

Följande text läggs till: ”I arbetet med att skapa en offentlig ekonomi i balans ser landskapsregeringen över möjligheterna till en bolagisering av fastighetsverket. Ett bolag som på sikt kunde hantera hela det offentliga fastighetsbeståndet för hela Åland. En sådan bolagisering skulle skapa samordningar, synergier och en ännu större spetskompetens för det offentliga fastighetsbeståndet och framtida investeringar.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman