Budgetmotion 57/2020-2021

Låt Ålands Folkhögskola bli en del av Ålands gymnasium

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  57/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Låt Ålands Folkhögskola bli en del av Ålands gymnasium

 

Kravet på en lyckad skolgång blir allt starkare. Utan gymnasieutbildning står du idag väldigt långt utanför samhället då chanserna är små till att få ett varaktigt arbete. Utan gymnasieutbildning står du även utanför flera av samhällets ekonomiska skyddsnät. Ålands Folkhögskola är skolan som ger och gett många en andra chans. Trassliga hemförhållanden, utanförskap, studieomognad, avsaknad av rätt betyg eller en allmän motivationsbrist i att veta vad man ska bli när man blir stor, är vanliga faktorer till att flera idag står utan gymnasieutbildning eller tillräckliga avgångsbetyg från grundskolan. Låt Ålands Folkhögskola utveckla sin verksamhet inom det området fullt ut. Att bli platsen där studiemognad och framtidstro infinner sig. Ålands Folkhögskola gör redan idag ett viktigt arbete med tanke på "NYAlinjen" vilken inriktar sig till ungdomar 15-20 år som vill läsa upp sina högstadiebetyg. Denna NYAlinje har alla möjligheter att stärkas ytterligare och kunde även utvidgas och gälla ungdomar som är i behov av miljöombyte innan avslutad grundskola. För att bygga starka utbildningskedjor bör landskapsregeringen se över möjligheten att organisatoriskt, helt eller delvis, flytta över Ålands Folkhögskola under Ålands Gymnasium. Detta skulle minska budgetslitage, men framför allt förbättra möjligheterna till folkhögskolans kompetensförsörjning och stärka hela skolans del i den åländska utbildningskedjan. Vinnare är framför allt alla ungdomar och nya ålänningar som idag inte alltid har lätt att hitta sin plats i systemen. Detta kunde vara en viktig pusselbit i arbetet med att skapa ett åländskt alternativ till den väldigt kostnadsdrivande finska reformen förlängd läroplikt. Denna organisatoriska lösning behöver givetvis beaktas i samband med den pågående revideringen av gymnasielagen.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Gymnasienivån och vuxenutbildningen

Sida: 27

Följande text läggs till: ”Ålands landskapsregering kommer även att utreda möjligheterna att i skyndsam ordning helt eller delvis implementera Ålands Folkhögskola organisatoriskt i Ålands Gymnasium.”

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman