Budgetmotion 58/2018-2019

Ökade resurser till NPF-barn

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  58/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ökade resurser till NPF-barn

 

Idag har vi många barn och unga som har ett så kallade osynligt funktionshinder, på fackspråk kallat NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Hit räknas bland annat ADHD, ASD/Aspbergers. De har ofta svårigheter med inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift men även samspelet med andra människor kan vålla bekymmer. Trots dessa svårigheter har de, precis som alla andra, rätt att få möjligheter att fungera i samhället på samma villkor men det behövs resurser eftersom de ofta behöver en personlig assistent eller andra stöd för att känna sig trygga på dagis och i skolmiljö. Dessa barn är på inget sätt mindre begåvade men behöver andra verktyg för att klara av den traditionella skolgången som inte är anpassad för varken utåtagerande eller introverta barn.

     För att skolan ska kunna tillgodose dessa barns behov behövs resurser för att möjliggöra att de får studera i mindre grupper så kallade studios med en speciallärare. Detta skall inte förväxlas med specialklasser. Barnen ska få vara del av sin vanliga klass med den sociala samvaron det innebär och som även den är viktig för utvecklandet av förståelse för de sociala koderna men de måste också ges möjlighet att studera sådana ämnen som barnet har svårigheter med i mindre grupper. För att göra detta behövs resurser för att kunna anställa flera utbildade speciallärare till grundskolorna. Således föreslås att lagtinget anslår medel som stöd för kommuner som vill satsa på området.

 

 

FÖRSLAG

      

Moment: 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (F), s.148.

Ändring av anslag: Föreslås att anslaget ökas med 50 000.

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson