Budgetmotion 58/2020-2021

Återtagande av budgetförslag 2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  58/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Återtagande av budgetförslag 2021

 

Landskapsregeringens budgetförslag för 2021 innehåller inte den ekonomiska politik som Åland är i starkt behov av idag eller i framtiden. Budgetförslaget upplevs därför oansvarigt, speciellt med tanke på att innehållet saknar långsiktiga reformer och strukturförändringar som på ett kontrollerat sätt kunde påverka kostnadsutvecklingen och stimulera intäktssidan. Att budgeten innehåller förslag på finansieringslån för att klara av den offentliga driften oroar, speciellt när den åländska ekonomin i stort just nu vilar på en skakig grund kopplad till en svag finländsk ekonomi och med ett kommunfält vars finanseringsglapp växer sig allt större och mer omfattande. Till detta ska läggas en sedan länge mer eller mindre permanentad svag tillväxttakt, utmanande demografisk utveckling, inflyttningsbehov, osäker framtid för Paf, investeringsunderskott och en arbetsmarknad som aldrig varit svagare etc. Nu om inte förr finns ingen tid för att vänta och se. Nu krävs politisk konsensus över partigränser där prioriteringsbeslut är nödvändiga att fattas då alternativet är likt att låna till konsumtion. Politisk konsensus är ett måste kring det ekonomiska läget och behovet av tydliga åtgärder som på intet sätt behöver försämra ålänningens välfärd, livskvalitet eller trygghet. Tvärt om. Desto tidigare denna politik sjösätts, desto mer kontrollerat kan omställningen ske. Nu snurrar spiralen snabbt och åt fel håll vilket är ohållbart. Ingen vill lämna över ett skuldsatt Åland till framtida generationer och till vilken nivå har Ålands attraktionskraft och välfärd då sjunkit? Det behöver infinna sig ett politiskt uppvaknande att den ekonomiska kultur som det offentliga Åland levt i under många år nu kräver en förändring. Det handlar inte om att titta bakåt för att leta syndabockar. Vi är alla medskyldiga, precis som vi alla nu är skyldiga till att bidra. Med beaktande av det ytterst svåra läge Åland befinner sig i, krävs det en helt annan inriktning i budgetförslaget. Innehållet i budgetförslaget verkar heller inte skapa en enighet ens inom majoritetsblocket.

Denna budgetmotion syftar nu till att den politiska prestigen byts ut mot ett åländskt samarbete över gränserna. Budgeten behöver omarbetas i grunden för att få nödvändig inriktning på förändring och omställning. Samtidigt ger förhoppningsvis arbetet utrymme till överenskommelser kring någon form av samhällskontrakt för att möjliggöra långsiktig politik med bred förankring. Det bästa för Åland är därför att budgetförslaget i skyndsam ordning återtas. Landskapsregeringen bildar omgående en parlamentarisk budgetgrupp bestående av lagtingets samtliga gruppledare. Ett nytt budgetförslag presenteras vecka 49 där varken det fortsatta arbetet i form av debatter eller utskottsarbete kommer att riskera en försening av budgetens godkännande. Detta skulle ge Åland förbättrade möjligheter att uppnå den viktiga samsyn som Åland nu är i behov av. Ingen skulle behöva känna sig som en förlorare, allra minst landskapsregeringen. Det skulle påvisa ett ledarskap som sällan skådats.

 

 

FÖRSLAG

    

Ny rubrik i den allmänna motiveringen: Återtagande av budgetförslaget

Sida: 6

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen återtar budgetförslaget i skyndsam ordning och återkommer till lagtinget vecka 49 med ett av en parlamentarisk budgetgrupp omarbetat förslag till budget 2021.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman