Budgetmotion 59/2018-2019

Stöd för förverkligande av Kommunernas socialtjänst

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 59/2018-201

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stöd för förverkligande av Kommunernas socialtjänst

 

     Ålands omsorgsförbund har tillsatt en arbetsgrupp för att på frivillig väg förverkliga Kommunernas socialtjänst (KST) inom ramen för omsorgsförbundet. I arbetsgruppen ingår företrädare för samtliga åländska kommuner.

     Arbetet har nu avancerat så pass långt att det finns ett förslag till grundavtal som ska godkänns av medlemskommunerna. Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en förvaltningsstadga.

     Målsättningen är att få med samtliga 16 kommuner att bilda ett KST på frivillig väg innan samordningen, enligt lag, blir tvingande från 1 april 2019.

     Landskapsregeringen har i år tilldelat Ålands omsorgsförbund 60 000 € som stöd för att ta fram nödvändiga grundhandlingar för ett KST inom omsorgsförbundets regi.

     Däremot finns ingen skrivning, än mindre anslag i budgeten för 2019 att regeringen fortsättningsvis ämnar stöda förverkligandet av KST, trots att den samordnade verksamheten i förlängningen bygger på en tvingande lag.

     I och med att det handlar om en mycket omfattande och omvälvande reform av socialväsendet på Åland bör kommunerna ges såväl vägledning som aktivt stöd för att förverkliga KST.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: SOCIAL OMSORG, Social Trygghet för alla

Sida: 23

Följande text läggs till: ”Under året stöds kommunernas arbete med att förverkliga KST, i första hand på frivillig väg, i andra på det sätt som lagstiftningen kräver. Regeringen har beredskap att i tilläggsbudget uppta stödmedel för ändamålet.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson