Budgetmotion 6/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 6/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Användningsplan för Ålands naturbruksskola

 

Under rubriken ”Full sysselsättning och modern näringspolitik” skriver landskapsregeringen i sitt regeringsprogram: ”En översyn av näringsavdelningen och dess funktioner genomförs där ett bildande av en byrå för primärnäringarna övervägs samt en utlokalisering av densamma till Ålands Landsbygdscentrum för att där skapa en stark helhet för primärnäringarnas behov och utveckling.” I samma program under rubriken ”Jord och skogsbruk” skrev landskapsregeringen: ”Landsbygdscentrum utvecklas till ett kurs- och kunskapscentrum för landsbygdsnäringarna. Den nya byrån för primärnäringarna utlokaliseras.” I dag står naturbruksskolan som ett monument över stora visioner som inte blev till någonting. Detta är ett bevis på att landskapsregeringen har misslyckats i sina ambitioner att effektivera och rationalisera den offentliga sektorn. Ambitionsnivån har bleknat och i budgeten för 2015 omnämns inte naturbrukskolan med ett enda ord. Ursprungstanken var ett landsbygdscentrum som skulle samla alla resurser på ett enda ställe för att skapa ett kraftfullt centrum för att utveckla landsbygdsnäringarna.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att det under allmänna motiveringarna infogas ett nytt andra stycke på sid. 32 som lyder: ”Att landskapsregeringen tillsammans med styrgruppen för Ålands landsbygdscentrum utarbetar en användningsplan för naturbruksskolan där en utlokalisering av näringsavdelningen ingår.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson

 

 

Anders Eriksson