Budgetmotion 6/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 6/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2015-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

 

 

I budgetförslaget under moment 84820 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet framgår att laboratoriet går minus med 513000€ per år.

 

Aktuellt laboratorium är en verksamhet som med fördel kan konkurrensutsättas och erbjudas för den privata marknaden. Under året bör det fattas beslut om laboratoriets fortsatta verksamhet och till vilka kostnader.

 

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 84820 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet får följande tillägg: ”Under 2016 bör landskapsregeringen undersöka möjligheten att konkurrensutsätta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratoriums verksamhet.”

    

    

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2015

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Axel Jonsson

 

 

 

Brage Eklund