Budgetmotion 6/2017-2018

Produktionsstöd för el från vindkraftverk

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 6/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Produktionsstöd för el från vindkraftverk

 

I dagens läge förekommer det att vindkraftverk monteras ner för försäljning då stödperioden är slut dvs då vindkraftverken är avskrivna. Då den tekniska livslängden ofta överskrider den bokföringsmässiga livslängden vore det viktigt att vindkraftverken kunde drivas så länge som möjligt på Åland.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik: 720 Elsäkerhet och energi

Sida: 177

Följande text läggs till: ”Driftsstödet till vindkraftverken bör ges med villkor om att stödet skall återbetalas ifall vindkraftverket säljs inom fem år efter att stödet utbetalts.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

 

Stephan Toivonen