Budgetmotion 60/2020-2021

Det ska löna sig att arbeta och studera

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  60/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Det ska löna sig att arbeta och studera

 

Det ska löna sig att arbeta och studera. Det ska märkas i plånboken och den signalen är viktig att ge från politiskt håll. En fungerande arbetsmarknad minskar utanförskap och är självklart bättre än bidragsberoende och sociala skyddsnät som sällan skapar varken ekonomisk eller social hållbarhet.

Inkomst- och pensionsavdraget är ett beprövat system som slagit väl ut där den implementerats. Avdraget stimulerar till arbete och utbildning, vilket i förlängningen skapar en bredare och stabilare skattebas. Givetvis blir avdraget mer betydande och intressant ju mer det laddas. Ett avdrag likt detta bör vara en självklarhet för borgerliga Åland där arbetslinjen alltid varit en grundpelare. Det är anmärkningsvärt att den borgerliga landskapsregeringen nu väljer stryka detta avdrag som är ett av få inslag där vår egen behörighet märks inom skattepolitiken. Detta delvis till förmån för ett bidrag som inte stimulerar arbetslinjen i någon nämnvärd grad.

Inkomst- och pensionsinkomstavdraget innehåller detta år 1,8 miljoner €. Att som nu stryka avdraget och omfördela 700 000 € till det allmänna grundavdraget är en arbets- och skattepolitik som rimmar illa med borgerlig politik som syftar till att stimulera arbetslinjen. Den är i linje med den ekonomiska politik som landskapsregeringen valt att föra och som till mångt och mycket istället går ut på höjda skatter och banklån. Strykningen av arbets- och pensionsinkomstavdraget betyder att ålänningarna får  1,1 miljoner € mindre i plånböckerna det kommande året. Det är knappast vad som stimulerar och smörjer den åländska ekonomin. Budgetmotionens syfte är att arbets- och pensionsinkomstavdraget bibehålls och finansieras med 725 000 €. Detta innebär att grundavdraget bibehålls på tidigare nivå och därför bör moment 33000 på s.162 omskrivas.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Landskapet och kommunerna

Sida: 17

Följande text stryks: ”Landskapsregeringen avser att höja grundavdraget från 3100 euro till 3500 euro och år 2021 kompensera kommunerna med ca 725 000 euro. Samtidigt avskaffas det åländska arbets- och pensionsinkomstavdraget i beskattningen för år 2021.”

och ändras till:

”Landskapsregeringen avser fortsätta och trygga arbetslinjen genom att bibehålla arbets- och pensionsinkomstavdraget, dock med en minskad finansiering vilken för år 2021 blir 725 000 euro och där kommunerna fortsättningsvis erhåller samma relativa kompensationsgrad som tidigare.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman