Budgetmotion 61/2018-2019

Skattelättnader för ekonomiskt utsatta äldre kvinnor

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 61/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Skattelättnader för ekonomiskt utsatta äldre kvinnor

 

 

     Ålands största jämställdhetsproblem finns idag hos våra äldsta. Bland 80-åringar och äldre är var tionde (10,9 %) ekonomiskt utsatt enligt ÅSUB:s rapport ”De äldres delaktighet på Åland (2017:4). Kvinnornas utsatthet ökar tydligt efter att de fyllt 80 år. Mer än var sjunde  (15,3 %) av kvinna jämför med var tjugonde (5,2 %) man som fyllt 80 år är ekonomiskt utsatt. Av budgetförslagets jämställdhetsbilaga framgår dessutom att betydligt fler äldre kvinnor bor ensamma och därmed generellt sett har högre levnadskostnader än män i samma ålder

     Av såväl socialpolitiska som jämställdhetspolitiska skäl borde beskattningen av pensioner därmed anpassas så att låga pensionsinkomster beskattas ännu lindrigare än idag. ÅSUB:s rapport visar nämligen att den främsta inkomstformen bland de äldre är pensionsinkomsterna. Ett effektivt sätt att höja ekonomiskt utsatta kvinnors standard är således att ändra beskattningen av pensioner. Eftersom de med lägst inkomster aldrig når upp till brytpunkten för statlig skatt på sina pensionsinkomster regleras deras beskattning helt och hållet av den kommunala skattelagstiftningen, vilken i sin helhet faller inom ramen för Ålands nuvarande skattebehörighet.

     I kommunalbeskattningen görs idag ett pensionsinkomstavdrag. Således föreslås att det befintliga avdraget justeras för att gynna åländska låginkomsttagare. Det välmående Åland har råd att ge framför allt sina ekonomiskt utsatta äldre kvinnor en drägligare tillvaro.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (F), s. 148.

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen under momentet ges ett tillägg med följande lydelse: "Under året justeras pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen för att gynna låginkomsttagare och stärka den ekonomiska jämställdheten bland äldre.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund