Budgetmotion 6/2019-2020

Flyktinghjälp

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION 6/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Flyktinghjälp

 

 

 

Det är viktigt för Åland och Ålands folk att kunna visa solidaritet på nya sätt i en föränderlig värld.

 

Därför kunde pengar från PAF användas inte bara till allmännyttig verksamhet lokalt på Åland och uppbyggandet av en tillväxt- och hållbarhetsfond på Åland utan även för att kunna hjälpa flyktingsituationen i världen genom att bevilja stöd för flyktingverksamhet; exempelvis till UNHCR:s flyktingverksamhet i Mellanöstern.

 

 

FÖRSLAG

                      Moment: 35000 Penningautomatmedel ( R ) (sid 151)

Momentmotivering: En ny text med följande lydelse fogas in efter stycke två i motiveringen: ”Av anslaget under momentet reserveras dock 700.000 euro att användas för flyktingverksamhet”.

 

Stycke ett och två i motiveringen inleds med ordet ”Högst 3.000.000 euro avser stöd…” respektive ”Högst 2.902.000 euro utges som….”

 

 

 

Mariehamn den 8 november 2019

 

 

Stephan Toivonen