Budgetmotion 6/2020-2021

Förbättrat studiestöd för vuxna

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   6/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förbättrat studiestöd för vuxna

 

Coronapandemin och de politiska åtgärderna för att minska smittspridningen har drabbat hela vårt samhälle. Samtidigt har branscher med många arbetstagare drabbats extra hårt ex inom sjöfart, hotell, service och turism. Dessa människor har haft en trygg och fast inkomst fram tills pandemins framfart då hela deras vardag ställdes på ända. De lösningar som samhället kan erbjuda de arbetslösa och permitterade är studier eller dagpenning. Att kunna utbilda sig mitt i livet, särskilt utan framförhållning eller planering är svårt. Den ekonomiska verkligheten blir för tuff då vuxenstudiestödet är inkomstbaserat och tidsbundet. Stödet som det är utformat idag berättigar till max 27 månaders heltidsstudier, dvs det räcker inte till en hel yrkesutbildning. Om studier verkligen ska vara ett reellt alternativ för de vuxna arbetslösa idag måste man se över villkoren och nivåerna i studiestöd, lån samt nivån på inkomst som man kan ha vid sidan om studierna. En översyn i brådskande ordning av vuxenstudiestödet är därför nödvändigt som ett led i bekämpandet av Covid -19, ge människor ett verkligt alternativ att studera och samtidigt gör samhället en viktig framtidsinvestering. I jämförelse med studieförmånerna för vuxna i riket och i Sverige ligger Åland fortfarande långt efter.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: 860 Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet

Sida: 194

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen gör i brådskande ordning en översyn av studieförmånerna för vuxna så att studier blir en verklig möjlighet för de som idag är arbetslösa eller permitterade

.

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman

 

Camilla Gunell