Budgetmotion 62/2020-2021

Subventionera preventivmedel och utveckla preventivmedelsmottagningen

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   62/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Subventionera preventivmedel och utveckla preventivmedelsmottagningen

 

Ansvaret för att använda preventivmedel för att förhindra oönskade graviditeter ska ligga på både mannen och kvinnan i ett heterosexuellt förhållande, men som det är nu ligger oftast både ansvaret och kostnaden på kvinnorna. Antalet aborter minskar i Finland, men inte på Åland. I Finland har man sett sambandet mellan subventionerade preventivmedel och ett minskat antal aborter, därför har kommuner börjat subventionera alla typer av preventivmedel, en kostnad som snabbt betalar sig. När oönskade graviditeter förebyggs tryggas kvinnors och mäns välmående och psykiska hälsa, samtidigt som färre aborter utgör en inbesparing i ÅHS redan ansträngda budget. Inget barn vill födas oönskat, det är en dålig start på livet om föräldrarna vaken har ekonomiska eller emotionella resurser som ett föräldraskap kräver.

För att tydliggöra att ansvaret för för preventionen är både mannens och kvinnans ansvar, borde den nuvarande preventivmedelsrådgivningens målgrupp utökas för att i större omfattning även rikta sig till killar och män genom att bredda verksamheten till att bli en mottagning för sexuell- och reproduktiv hälsa. Idag får killar mycket av sin sex- och samlevnadsundervisning från porren och flera av dem upplever att de inte har någon att vända sig till med problem i olika känsliga hälsofrågor. Detta skulle stöda utvecklingsmål nummer 1 och 2 i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 840 Ålands hälso- och sjukvård

Momentmotivering: Ett nytt stycke införs på s 129 som lyder: "ÅHS gör en satsning på subventionerade preventivmedel för att förebygga ohälsa och samtidigt minska på ÅHS kostnader. Preventivmedelsmottagningen utvecklas till att bli en mottagning för Sexuell och reproduktiv hälsa och rikta sig till både kvinnor och män.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

Pernilla Söderlund               Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg                    Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman