Budgetmotion 63/2018-2019

Satsningar på naturturism och vandringsleder

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   63 /2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Satsningar på naturturism och vandringsleder

 

     Ålands största tillgång är vår unika natur som dessutom ännu är glest befolkad. Samtidigt som ekoturismen breder ut sig i övriga norden genom ökad efterfrågan på naturaktiviteter såsom vandring, skidåkning och  händer inte särskilt mycket inom området på Åland utöver den traditionella båt- och fisketurismen.

    

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 61000 Näringslivets främjande (R) (s 94)

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen under momentet ges ett tillägg med följande lydelse: "Under året vidtas åtgärder för att etablera och tillgängliggöra den åländska naturen genom vandringsleder och andra naturturistiska satsningar.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund