Budgetmotion 64/2018-2019

Utveckling och förädling av åländskt biobränsle

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  64/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utveckling och förädling av åländskt biobränsle

    

     Fiskindustrin på Åland producerar varje år över 2 000 ton slaktrester. Dessa rester används som foder inom pälsindustrin eller komposteras. Som känt är pälsindustrin kontroversiell samtidigt som det är svårt att lösa en fungerade mottagning för slaktavfall på Åland.

     Ur hållbarhets- och miljösynpunkt är dagens hantering av dessa, förhållandevis, enorma mängder fiskrens förkastlig, särskilt om man beaktar de stora mängder bioenergi som samtidigt går förlorad.

     Av dessa drygt 2 000 ton fiskerester som årligen produceras på Åland går det nämligen att framställa cirka 1 000 ton fiskolja, som i sin tur kan användas som biobränsle i såväl dieselmotorer som oljepannor för uppvärmning.

     Årligen säljs omkring 10 000 ton mer eller mindre traditionell, fossil diesel på Åland. Även om den åländska biodieselns andel endast skulle utgöra 10 procent av den årliga försäljningen skulle det absolut ha en positiv inverkan på utsläppen av växthusgaser, i första hand koldioxid.

     Det här förnyelsebara bränslet produceras redan på Åland, om än så länge i liten skala. Men rätt hanterat och med stöd och positiv inställning från politiskt håll finns alla förutsättningar för att utveckla en helt ny industri för framställning av biobränsle av restprodukter från en annan lokal industri. Hur mycket mer hållbart kan det bli?

     Som med all utveckling finns hinder på vägen. Men hinder är till för att forceras. Företaget Petrolax i Eckerö, som framställer denna i folkmun kallade "fiskdiesel", har bevisat att bränslet fungerar utmärkt som drivmedel för t ex bussar. Biobränslet fungerar även utan problem i en värmepanna.

     Flera tunga institutioner, bland andra Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, har testat och analyserat den åländska "fiskdieseln" och kommit fram till att det håller yppersta klass som biobränsle.

     Men, att bränslet bevisningen fungerar och håller hög kvalitet är inte samma sak som att det är fritt fram att sälja. Här kommer en del myndighetskrav emot:

 

- EU-krav på lagringshållbarhet, vilket det åländska biobränslet inte formellt fyller i dag.

- Finska myndighetskrav på att företag som tillverkar biobränsle måste ha en särskild "hållbarhetsplan" för att komma i åtnjutande av den skattelättnad som i dag finns på försäljning av biobränsle.

 

     För att uppnå EU-standard krävs att biobränslet går att lagra i 3-6 månader. Den åländska biodieseln håller garanterat i minst 3 månader. Orsaken till den kortare lagringstiden är att "fiskdieseln" innehåller mer omättade fettsyror än t ex rapsdiesel. Men den kortare lagringstiden bör inte innebära ett problem om bränslet används lokalt an efter det framställs.

     Arbetet med att förbättra lagringstiden och förädla det åländska biobränslet kunde mycket väl ske i samarbete Högskolan på Åland. Det skulle ge högskolan en kick av innovation och även renommé om resultaten blir lyckade.

     För framtagning av en hållbarhetsplan behövs, åtminstone initialt, konkret stöd från det åländska samhället eftersom detta tydligen är mycket kostsam för ett litet företag. Det kan på sikt bli väl investerade pengar från samhällets sida på flera plan; ur hållbarhets- och miljösynpunkt men även ur närings- och sysselsättningshänseende.

     Eftersom hållbar utveckling på alla områden är precis vad Åland stävar efter och behöver ska våra myndigheter inte bromsa utan uppmuntra och aktivt stöda alla typer av innovationer som kan påskynda vår omställning till ett grönare samhälle.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 61000 Näringslivets främjande (sid 94)

Ändring av anslag: Anslaget ökas med 30 000 euro.

Momentmotivering: Föreslås att momentmotiveringen ges ett tillägg med följande lydelse: ”Under året skapas förutsättningar för framtagning och förädling av lokalt producerat biobränsle av slaktavfall från fiskindustrin.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson

 

 

Runar Karlsson