Budgetmotion 64/2020-2021

Trygghetsboende görs till en socialserviceform

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   64/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Trygghetsboende görs till en socialserviceform

 

Trygghetsboenden är avsedda för äldre personer som har ett vårdbehov som understiger heldygnsvård för dem som inte längre upplever det som tryggt eller ändamålsenligt att bo kvar i det egna hemmet. Avsikten är även att bryta isolering genom att erbjuda umgänge och bostäderna är anpassade för äldre.

Att erbjudas en trygghetslägenhet är en social service som inte ska förväxlas med ett effektiverat serviceboende, utan är en boendeform för seniorer som är för friska för detta, men ändå vill bo tryggt och bra. Socialvårdslagen eller kanske äldrelagen behöver revideras för att möjliggöra trygghetsboende som en boendeserviceform för äldre personer. Detta stöder mål 1, 2 och 5 i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Äldre och äldreomsorg

Sida: 21

Följande text läggs till: I sista stycket fortsätter första meningen med: ".. därför revideras lagstiftningen för att möjliggöra trygghetsboende som en social service.

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Ingrid Zetterman