Budgetmotion 65/2021-2022

Lån och garantier på 15 000 000 euro

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  65/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2022-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lån och garantier på 15 000 000 euro

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget ger landskapsregeringen en fullmakt att fram till 31.12.2023 bevilja garantier och lån uppgående till sammanlagt högst 15.000.000 euro till företag på Åland verksamma inom handeln med el. Garantierna och lånen beviljas i enlighet med EU:s statsstödsregler.

Lånet föreslås att ges utan krav på motsäkerhet och att landskapsregeringen, inte lagtinget, skall fastställa lånevillkor. Behovet av likviditet och säkerhet torde öka mot slutet av året och innan det vet vi om bolagen faller inom ramen för statens låne- och garantiprogram. Av dessa anledningar föreslås att anslaget för lån och garantier stryks i sin helhet.

 

FÖRSLAG

    

 

 

Moment: 934080 Övriga lån (R)

Ändring av anslag: Sänks med 15 000 000 euro

Momentmotivering: -

 

 

Mariehamn den 9 september 2022

 

 

 

Stephan Toivonen