Budgetmotion 65/2020-2021

Utbildningsinsatser inom våldsområdet för tandvårdspersonal

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  65/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utbildningsinsatser inom våldsområdet för tandvårdspersonal

 

Det är viktigt att tandvården är uppmärksam på kliniska tecken som kan tyda på att en patient varit utsatt för våld. Det kan röra sig om tandskador, men även tandvårdsrädsla, saknade tänder, kariesangrepp eller att patienten ofta uteblir. Därtill stämmer patientens förklaring om hur skadorna uppkommit inte alltid överens med skadornas utseende och tandvårdens uppgift blir även att hänvisa till rätt stöd och hjälp. Tandvårdspersonal möter många barn och det är även viktigt att upptäcka våldsutsatthet hos dem, och i de fall detta upptäcks vidta nödvändiga åtgärder, och följa de rutiner som finns i organisationen. För att upptäcka våldsutsatthet gäller det att vilja se, vilja veta, men att även våga fråga, där kan olika utbildningsinsatser vara till hjälp för tandvårdspersonal, så att de får lämpliga verktyg i sitt viktiga arbete. Detta arbete stöder utvecklings- och hållbarnhetsagendans mål nummer 1 och 2.

För att tandvården ska kunna göra en insats genom att upptäcka våldsutsatthet, speciellt hos barn, behövs lämpliga utbildningsinsatser, vilka lämpligen  arrangeras av landskapsregeringen.

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Jämställdhet

Sida: 19

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen initierar en utbildningsinsats för personal inom tandvården för att upptäcka våldsutsatthet med ett speciellt fokus på barn.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Ingrid Zetterman