Budgetmotion 66/2020-2021

Löneutvecklingsprogram

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 66/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Löneutvecklingsprogram

 

Utbildning och ansvar ska löna sig, och det behöver skapas flera sätt och vägar att göra karriär. I budgeten ser vi inget budgetanslag för att uppnå jämställda löner. Arbetet med att fastställa minimilönerna är nu klart och det är dags att initiera ett löneutvecklingsprogram som sporrar till vidareutbildning och kompetensutveckling och där dessa faktorer, tillsammans med ett större ansvar, även lönar sig. Idag vill anställda utvecklas hela yrkeslivet, men det måste löna sig att skaffa sig fördjupade kunskaper samt att förkovra sig inom olika områden, som är till nytta för arbetsgivaren. Som det är nu så är löneutvecklingen för vissa grupper obefintlig.

Med arbetsvärderingen och kollektivavtalet som utgångspunkt behöver omotiverade löneskillnader kartläggas, utredas och åtgärdas i ett löneutvecklingsprogram. Med hjälp av en jämställdhetsexpert och/eller landskapets avtalschef kan man därtill kartlägga fördelningen av olika personliga lönetillägg för att se om de fördelar sig jämställt. Detta skulle stöda utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 1, 2, 5 och även 7.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Jämställdhet

Sida: 19

Följande text läggs till: ”Omotiverade löneskillnader kartläggs och arbetet med att ta fram ett löneutvecklingsprogam startar.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman