Budgetmotion 67/2018-2019

Långsiktigt stöd till jordbruken

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  67 /2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Långsiktigt stöd till jordbruken

 

     För andra året i rad så har jordbrukarna drabbats av extrem torka men 2018 går till historien som den torraste sommaren någonsin. Alla jordbrukare oberoende inriktning har på ett eller annat sätt drabbats. Djurbönder fick stora bekymmer med att få ihop foder för sitt vinterbehov och specialodlingen har i många fall enbart fått halvskörd. Resultatet blir stora ekonomiska bekymmer för de berörda. Det stöd som finns tillgängligt i dag från landskapet är räntestöd på lån vilket är bra i sig, men lantbrukare som redan i dag har nått gränsen på sin belåning är detta ingen belöning. Därför bör det utarbetas ett ekonomiskt system som på lång sikt kan hjälpa jordbrukare i knipa vid extrema händelser. När systemet med skördeskadeersättningar ersattes av privata försäkringar blev premierna ohållbart dyra för aktörerna i branschen, vilket ledde till att lantbrukarna idag står utan skydd. Regeringen borde därför utreda om det offentliga kunde bidra i finansieringen av försäkringarna för att skapa ett verkningsfullt system.

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: NÄRINGS-, ARBETSMARKNADS- OCH REGIONALPOLITIK, Jordbruk och livsmedel

Sida: 33

Följande text läggs till: ”Tillsammans med representanter från jordbruksnäringen och livsmedelsindustrin utarbetas ett långsiktigt förslag på hur man i framtiden kan finansiera ett stöd till jordbrukare som hamnar i tillfällig ekonomisk knipa på grund av oförutsebara väderlekshändelser.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Brage Eklund

 

 

 

Axel Jonsson