Budgetmotion 67/2020-2021

Formalisera rutiner för anmälan om brister i yrkesutövningen till Valvira

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  67/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Formalisera rutiner för anmälan om brister i yrkesutövningen till Valvira

 

Det är viktigt att arbeta målinriktat och strategiskt för en bättre patient- och klientsäkerhet, vilket behöver göras både proaktivt och reaktivt. En del av detta är att se till att vård- och omsorgspersonalen är behörig och kompetent samt saknar begränsningar i sitt yrkesutövande. Tillsynen över yrkesutbildade personer inom den offentliga vården, hör till både LR och Valvira, vilket gör att det kan bli oklart när och vart ett klagomål eller en anmärkning ska riktas, även för arbetsgivaren kan det ibland vara lite oklart.

Arbetsgivare ska säkerställa att yrkesutbildad personal är registrerad i Valvira och har rätt att utöva yrket, och har även en skyldighet att anmäla om yrkesutövningen brister. Det behöver utarbetas gemensamma riktlinjer eller anvisningar för kommunerna, kommunalförbunden, ÅHS och KST om när och vart klagomål ska riktas och när det finns misstankar om brister i en persons yrkesutövning. Nu finns det en gråzon och ansvaret är otydligt när, vem, hur och vart en anmälan om brister i yrkesutövningen ska riktas. Detta blir särskilt viktigt nu när även personalen inom socialvården ska registreras i Valvira, så behöver vi veta hur lagen ska tillämpas. Detta skulle stöda strategiskt utvecklingsmål 1 och 2 i utvecklings- och hållbarhetsagendan. Med anledning av detta uppmanas Landskapsregeringen tillsammans med kommunerna, kommunalförbunden, ÅHS samt KST utarbeta gemensamma rutiner för när kontakt med Valvira ska initieras.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 400, s 73

Motivering: Kapitel 400 Allmän förvaltning får ett till stycke som lyder: "Landskapsregeringen förtydligar och initierar ett samarbete för att utarbeta gemensamma rutiner för hur brister i yrkesutövningen bör hanteras".

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Pernilla Söderlund                                                           Simon Påvals

 

Ingrid Zetterman                                                             Rainer Juslin

 

 

Katrin Sjögren                                                                 John Holmberg