Budgetmotion 68/2020-2021

Nyheter och annan aktuell information på lätt svenska

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  68/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Nyheter och annan aktuell information på lätt svenska

 

Ålands Radio har nyligen börjat sända nyheter som är riktade till barn och unga, vilket är bra. Radion kunde vidare i sitt programutbud ha lokala nyheter och/eller andra aktuella program, dels för gruppen inflyttade, dels för dem med intellektuell funktionsnedsättning, alltså nyheter på lätt svenska. Dessa grupper har kanske olika intresseområden, och det kan säkert finnas andra grupper som önskar tillgängliga nyheter och annan relevant information. Den aktuella situationen med Covid-19 har visat att viktig information behöver vara lättillgänglig för alla.

Detta förslag stöder utvecklings och hållbarhetsagendans mål 1 och 2, men kan även stöda mål 5.

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Tillgänglighet och funktionshinderservice

Sida: 21

Följande text läggs till: Ett nytt stycke läggs till under rubriken med följande lydelse: ”Ålands Radios programutbud utökas med nyheter och annan aktuell information på lätt svenska."

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Ingrid Zetterman