Budgetmotion 69/2020-2021

Anpassa personalresurser till vårdtyngd

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  69/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Anpassa personalresurser till vårdtyngd

 

Inom hälso- och sjukvården har alla patienter olika stort behov av vård. För att kunna optimera personalresurser effektivt behöver man systematiskt mäta vårdtyngden för att tydliggöra och optimera personalbehovet i förhållande till patienternas behov av vård.  Rätt personalmängd i förhållande till patienter ger både en bättre vårdkvalitet och en högre patientsäkerhet och underlättar dessutom planering och resursfördelning. Det är även en satsning på arbetsmiljö då det ger en jämnare arbetsbelastning. Behovet att se över arbetsmängden finns både på olika vårdavdelningar, men även i mottagningsverksamhet där man ser på antalet anställda i förhållande till antalet patienter för att skapa en optimalt fördelad arbetsmängd i förhållande till resurser, vilket ökar arbetstrivseln och minskar sjukfrånvaro. Detta stöder utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 1 samt 7.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel : 840 Ålands hälso- och sjukvård

Sid.: 128

Motivering: Kapitlets motivering får ett tillägg som lyder "För att anpassa personalresurser optimalt utarbetar ÅHS ett lämpligt sätt att mäta vårdtyngden och patientmängden".

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Ingrid Zetterman