Budgetmotion 7/2017-2018

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 7/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

 

Landskapsregeringen har olika former av stöd för energieffektivisering och klimatvänliga åtgärder. Dessa bör sammantaget täcka alla former av förnyelsebar energiproduktion.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R) (s176)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att den andra punkten under rubriken Utgifter får följande tillägg: ”Anslaget bör ges till alla former av förnyelsebara / klimatvänliga åtgärder såsom biomassa, sol, vindkraft, värmepumpar m.m.”

 

 

Mariehamn den 10 november 2017

 

 

 

Stephan Toivonen