Budgetmotion 71/2020-2021

Jämlikt finansierad fertilitetsvård

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  71/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Jämlikt finansierad fertilitetsvård

 

Det talas ofta om att vi behöver bli flera ålänningar. De par eller personer som lider av ofrivillig barnlöshet vill inget hellre än att välkomna en ny liten ålänning.

Som det är nu kan den/de som inte kan bli gravida på naturlig väg få offentligt finansierad fertilitetsvård endast för ett barn. Detta enligt de nu gällande riktlinjerna för offentligt finansierad fertilitetsvård, som behöver förändras för att vi ska ha samma kriterier som omgivande regioner, och behöver därtill inkludera dem som inte lever i ett parförhållande. Denna åtgärd leder även till minskade kostnader i andra verksamheter och stöder det första av de sju utvecklingsmålen i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Att få höra trampet av små barnfötter ska inte bara vara för de med en stark ekonomi. Speciellt i dessa tider behöver vi skapa framtidstro, för alla! Vi har även §44 i självstyrelselagen där det framkommer att Ålands Lagting ska sträva efter att ålänningarna ska ha minst samma rättigheter som i riket. Därför behöver kriterierna för att få offentligt finansierad infertilitetsbehandling uppdateras för att inte riskera att vara diskriminerande samt för att anpassas till omgivande regioner.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 840 Ålands hälso-och sjukvård (s. 128)

 

Ändring av motiveringen: Kapitelmotiveringen får ett tillägg på s 129 i slutet av stycket om hållbarhet i mitten på sidan, enligt följande: "Kriterierna för att erhålla offentligt finansierad fertilitetsvård revideras för att inte vara diskriminerande".

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

Pernilla Söderlund                                                           Katrin Sjögren

 

John Holmberg                                                                Rainer Juslin

 

Simon Påvals                                                                Ingrid Zetterman